Zabezpiecz swoją przyszłość

Ubezpieczenie zdrowotne musi mieć dobrowolny charakter.

Nie należy ludzi zmuszać, aby kupowali dodatkowe ubezpieczenia medyczne. Naturalnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do NFZ opłacać składki, co zapewni nam dostęp do publicznej służby zdrowia, a jednocześnie mieć dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w jednym z funduszy zdrowotnych.

Pogawędzimy obecnie o ubezpieczeniach zdrowotnych w Polsce. Czy służba zdrowia jest państwowa czy prywatna? Jak to naprawdę jest z naszą służbą zdrowia? W teorii każdy płacący składki do NFZ obywatel polski ma zagwarantowaną bezpłatną opiekę medyczną. W praktycznym życiu objawia się to tak, że listy czekających na zabiegi planowe albo operacje szpitalne albo też kolejki do lekarzy specjalistów na konsultacje są tak długie, że zazwyczaj po prostu chory nie doczeka się na leczenie a stan jego zdrowia ulegnie pogorszeniu.

W jakim miejscu można kupić sensowne indywidualne ubezpieczenie medyczne? Kup ubezpieczenie online, szybko i bez zbędnych komplikacji. Szczegółowe informacje na temat prywatnych ubezpieczeń medycznych wyszukasz tu.

Dobrze, że ogólnie ubezpieczenia w naszym kraju poczynają sobie coraz lepiej. W ostatnich latach w Polsce wzniesiono kilka prywatnych centrów medycznych oraz wielooddziałowych szpitali. Drzwi do tych placówek naturalnie otwiera dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne prywatne. Żeby zostać objętym parasolem takiej opieki trzeba nabyć prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Opłacane w postaci comiesięcznej zryczałtowanej składki ubezpieczenie medyczne okaże się sensownym zabezpieczeniem na wypadek gwałtownego zachorowania czy utraty zdrowia ale przede wszystkim przyda się również na co dzień, bo umożliwi wizyty u lekarzy specjalistów bez przymusu oczekiwania w długich kolejkach.

Chorobą toczącą w Polsce publiczną służbę zdrowia jest bezzasadne wydawanie środków, brak właściwej ilości pieniędzy i nieprofesjonalne zarządzanie. Wyjściem z tej sytuacji byłyby być prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Przyjęta ostatnio przez parlament ustawa zdrowotna otwiera furtkę do prywatyzacji oraz komercjalizacji zakładów opieki zdrowotnej. Dzięki niej szpitale, ośrodki medyczne oraz przychodnie mogły będą zostać skomercjalizowane i świadczyć na zwykłych warunkach rynkowych usługi medyczne. Aby stać nas było na całkowitą odpłatność za zabiegi zdrowotne jest wymagane stworzenie na wzór funduszy emerytalnych funduszy zdrowotnych, dzięki którym wszyscy chętni będą posiadali indywidualne ubezpieczenie zdrowotne, które będzie finansować koszty leczenia.

Nierzadko ubezpieczenia medyczne łączą w sobie kilka rodzajów ubezpieczeń. Swoim obszarem obejmują przede wszystkim prywatną opiekę medyczną, a zatem koszty leczenia urazowego, ambulatoryjnego czy szpitalnego, jednakże w skład umów medycznych wchodzą również dodatkowe opcje takie jak: ubezpieczenie NNW czy ubezpieczenia na życie (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Przy okazji zakupu tego typu polisy pakietowej oszczędzamy i za wszystko płacimy taniej niż w przypadku, kiedy byśmy kupili rozłącznie ubezpieczenie na życie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym a osobno ubezpieczenie medyczne w innej firmie ubezpieczeniowej.

Prywatna opieka medyczna wymaga wielkich środków pieniężnych. Wzniesienie ośrodka zdrowia, budowa kliniki albo zakup profesjonalnego sprzętu ambulatoryjnego pożera ogromne środki a zwrot z inwestycji kalkulowany jest na kilkanaście lat. Czy w naszym państwie są inwestorzy, jakich stać na podjęcie takiego ryzyka i uruchomienie sieci prywatnych placówek medycznych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *